Normkreativa lässtunder

Bild av Hannah Böhm, ur boken Häxa i läxa skriven av Karin Frimodig och Sara Berg (Olika förlag).

Hur kan lässtunden med barnen bli en del av att skapa trygga barn och en trygg miljö? 

Alla behöver hitta spegling i kulturen runt omkring sig och alla behöver ta del av många olika sätt att vara.

Föreläsningen ger grundläggande kunskaper om hur normer påverkar självkänslan och empati, och hur vi genom medvetenhet kan stötta inte bara fantasi och språkutveckling utan även barnens trygghet i sig själva och med varandra.

Bygger delvis på populära boken Normkreativitet i förskolan.

Utmärkt tillsammans med workshop!

Passar på bibliotek, förskola och skolans lägre åldrar