Att välja bilderböcker - normkritisk analys

Skapa normkreativa lässtunder i samklang med läroplanen. Hur kan lässtunden med barnen bli en del av att skapa trygga barn och en trygg miljö? 

Föreläsningen bygger på den nya boken Att välja bilderböcker - normkritisk analys, utgiven på Natur & Kultur 2021. 

Alla behöver hitta spegling i kulturen runt omkring sig och alla behöver ta del av många olika sätt att vara. Det borgar för god självkänsla och empati.

Föreläsningen ger grundläggande kunskaper om normkritik och hur medvetna bokval är ett utmärkt sätt att uppfylla läroplanen, kraven i diskrimineringslagen och i arbetet med likabehandlingsplanen.

Upplägg:
1 timme föreläsning (12 500 kr)
1 timme workshop (8 000 kr)

Rabatt för bokningar lagda 2021: 20 %

Kostnad för resa och boende tillkommer

Passar på bibliotek, förskola och skolans lägre åldrar

Bild publicerad med tillstånd av Hannah Böhm, ur boken Häxa i läxa skriven av Karin Frimodig och Sara Berg (Olika förlag).