Föreläsning & workshop

Hon fick mig att känna att det här VILL jag förändra, inte att det här borde jag förändra.

Feedback efter föreläsningen Normkreativitet i förskolan för Olika

Jag har mer än tio års erfarenhet av att föreläsa och leda workshops och har arbetat med allt från förskolepedagoger till kommuntjänstemän och dataspelsutvecklare. Jag har vana att anpassa föreläsningar så att den som lyssnar ska få ut så mycket som möjligt och känna sig inspirerad att skapa förändring redan i morgon. 

Nyfiken på att höra mig tala? 2016 spelade UR Play in ett kortare (45 min) seminarium med mig 

Se utbudet nedan

Boka gärna någon av nedanstående föreläsningar (med eller utan workshop) eller hör av dig med önskemål! 

Normkreativitet i förskolan

Läs mer och boka här! 

Livskunskap

Viktiga samtal med barn

Läs mer och boka här!

Att välja bilderböcker

Läs mer och boka här!

Fri att vara du
Om genus & jämställdhet

Läs mer och boka här!

Lika - olika - inkludering & mångfald
i förskola & skola

Läs mer och boka här! 

Från normkritik till normkreativitet

Läs mer och boka här!

Social hållbarhet & Normkritik

Läs mer och boka här!

Vad är normkritik?

Läs mer och boka här!