Saker jag gjort

Klassiskt CV

Drivit ett magasin, två förlag och redaktörat tjogvis med böcker. Bland annat.

Nyfiken? Kolla här!

Publikationer

Över tjugo titlar.
Både för barn och för vuxna, både roliga och viktiga.

Nyiken? Kolla här!

Utbildning

Något lärde mig strukturera tankarna, annat att leda processer, ytterligare annat hjälpte mig skriva bättre.

Nyfiken? Kolla här!