Normkritisk textanalys

Jag har arbetat med normkritisk läsning av text i över tio år och är van vid att se hur en text eller kommunikation kan utvecklas eller förändras så att den överensstämmer med det som skribenten vill säga.

Jag har också föreläst på teman som inkluderande språk.

Kontakta mig gärna och berätta vad du vill ha hjälp med!