Genus och jämställdhet

Genus och jämställdhet har varit på tapeten länge, men utmaningarna tycks bestå när det gäller att ge alla människor friheten att vara och utvecklas som de vill. Varför är det så?

Föreläsningen ger kunskap om genusnormer och varför de är så starka, men också nycklar till hur vi kan skapa fler möjligheter för alla människor.

Föreläsningen anpassas efter målgrupp och fungerar lika bra i förskolan som i verksamheter med och för vuxna.

För förskola och skola ges kunskap om och nycklar till genusmedveten och normkreativ pedagogik.