Högtidsboken

- fira och filosofera tillsammans i förskola och skola

Författare: Karin Salmson, Johanna Ivarsson och Emil Åkerö
Illustratör: Maija Hurme
Utkommer: juli/augusti 2019
Förlag: Olika förlag

Förlagets presentation:

Vill du fira högtider som du inte har firat förut?
Vill du hitta nya roliga sätt att arbeta inkluderande?
Vill du ha fantasifulla förslag för att uppmärksamma viktiga årsdagar?


Världen är full av högtidsdagar och vi har möjligheten att vara med i firandet! Både kring religiösa och kulturella dagar har det i årtusenden skapats traditioner som återkommer år efter år. Samtidigt föds det ständigt nya dagar för att uppmärksamma det vi tycker är viktigt och erbjuder fantastiska tillfällen att tala om olika teman, som död, vänskap och rättvisa Den här boken vill inspirera till hur vi kan göra vardagen festlig och inkluderande under vårt gemensamma år.  

Jag vill göra det enkelt och roligt att skapa en inkluderande verksamhet.

Högtider är ju roliga! Därför kändes det som ett smart sätt att jobba med förskolans och skolans läroplan, och samtidigt ger de en möjlighet att nyfiket utforska kluriga teman och att skapa broar mellan olika kulturer.

Det stora kruxet med att skriva boken har varit att det tagit tid att väva samman tre olika infallsvinklar och att inhämta fakta och att mejsla fram ett respektfullt och korrekt sätt att presentera olika högtider, men det är också en av de saker som varit roligt och som jag tror är en av bokens styrkor. Just att vi varit flera som skrivit, med olika bakgrunder och att det har fått ta tid.

Min inspiration kommer från en vilja att bidra till ett mer inkluderande samhälle, och jag tycker inriktning på förskola och skola är ett bra sätt att göra det. Dels för att det spelar roll hur barn och unga har det i sin vardag, men också för att de faktiskt är framtiden.

Insikten om att högtider och gemensamma firanden är viktiga har funnits länge, grunden till just den här boken kom från att Emil kom med idén om att skapa en bok som förklarade klassiska högtider ur fler vinklar och bidrog till en bättre förståelse för kulturyttringar, men i mötet med oss andra författare har boken utvecklats till att inkludera hans grundidé och våra andras intressen. 

Jag har jobbat med inkludering länge, och i arbetet med Normkreativitet i förskolan jobbade jag och Johanna kring att motverka rasism genom att skapa bryggor mellan kulturer, religioner och kulturella manifestationer. Idén springer också ur insikten att grupper mår bra av att fira saker tillsammans, att det bidrar till en positiv gemenskap och samtidigt kan vara en källa för ökad kunskap och även förståelse mellan olika grupperingar.