Lika - olika - inkludering
i förskola & skola

Genom högtider kan vi rolig och kreativt skapa en inkluderande och nyfiken barngrupp!

Föreläsningen ger kunskap och inkludering och normer, och verktyg till hur vi kan jobba med högtider för att på ett roligt vis uppfylla läroplanen och skapa en inkluderande miljö.

Bygger delvis på Högtidsboken - fira och filosofera tillsammans (Olika förlag, 2019) av mig, Johanna Ivarsson och Emil Åkerö.