Normkreativitet i förskolan

- om normkritik och vägar till likabehandling

Författare: Karin Salmson & Johanna Ivarsson
Illustratör: Emili Kvarnström Svensson
Formgivare: Emili Kvarnström Svensson
Utgivningsår: 2015, augusti / reviderad upplaga 2017
ISBN: 9789188613462
Förlag: Olika förlag

Förlagets presentation:

Välkommen in i en normkreativ värld!
Den här boken är en vän att hålla i handen när du vill ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar!Med erfarenhet, forskning och förskolans olika styrdokument som bas ger författarna och utbildarna Karin Salmson och Johanna Ivarsson konkreta tips på hur kunskap kan bli till kreativ verklighet i vardagen på förskolan. 

Saxat ur bokens innehåll:
Kapitel 1: Varför ska vi arbeta med normer?
Kapitel 2: Förskolans normbygge
Kapitel 3: Makt & motstånd
Kapitel 4: Plan mot kränkande behandling
Kapitel 5: Lässtunden som normbyggare
Kapitel 6: Åldersnormer
Kapitel 7: Kropps- & funktionsnormer
Kapitel 8: Sexualitetsnormer
Kapitel 9: Familjenormer
Kapitel 10: Etnicitetsnormer
Kapitel 11: Könsnormer
Kapitel 12: Genusnormer
Kapitel 13: Tros- & religionsnormer
Kapitel 14: Socioekonomiska normer
Kapitel 15: Skyddsfaktorer
Kapitel 16: Riskfaktorer
Kapitel 17: Fysiska & sociala rum
Kapitel 18: Kreativitet som smittar & förändring över tid

Det känns magiskt att den här boken är ute och gör nytta för framtiden.

Så mycket fin feedback och fortsatt försäljning år efter år gör att jag törs tro och hoppas på att boken kan bidra till en bättre framtid i händerna på kloka pedagoger. Boken föddes ur ett uppdrag jag fick att föreläsa för Huddinges alla förskolepedagoger om normkritik. Det ledde till en massa förarbete eftersom ämnet inte var så spritt då, och jag tänkte: det här blir ju lätt till en bok. Nja ... det tog ett par år av tankearbete och grävande, och att jag bjöd in Johanna Ivarsson i arbetet - bland annat eftersom hon har en viktig koppling till det praktiska arbetet. Och det kändes viktigt att boken skulle vara späckad med tips och övningar så att pedagoger kan börja gå in i handling och skapa förändring  med sin nya kunskap. 

Röster om boken:

Det här är en utvecklande och användbar bok. [...] Boken ger förskolepedagogen ett unikt verktyg i arbetet med likabehandling. De olika diskrimineringsgrunderna belyses och de teoretiska resonemangen transponeras till praktiskt arbete både i arbetslaget och i barngruppen med hjälp av olika övningar, reflektionsfrågor, checklistor och lästips. Det här är en av de viktigaste fackböckerna för förskolan idag, den visar hur våra normer påverkar arbetet på förskolan och ger stor hjälp till att förändra detta.
Ulf Mårtensson, BTJ

Nu har jag läst eran bok Normkreativitet i förskolan från pärm till pärm och känner bara wow. Det här är den bästa bok om att arbeta med normkritik jag har läst.
Anette Carlsson, genuspedagog

Boken är väldigt bra och något jag särskilt vill framhålla som bra är de olika perspektiv eller aspekter som behandlas i olika kapitel. Jag har också visat den för studenter när jag undervisat om normkritik. [...] en praktisk och väldigt användbar bok i praktiskt arbete i förskolan.
Catarina Arvidsson, lärare i utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet

Äntligen! En bok jag har väntat på länge!
Jasna Kumric, förskolepedagog

Detta är en lättläst bok med tydliga kopplingar till förskolans vardag som lyfter alla diskrimineringsgrunderna. Ett perfekt stöd i arbetet med likabehandlingsplanen för förskola, fritidshem och skolans yngre år.
Annette Carlsson, genuspedagog Karlstads kommun

Det har länge behövts en sådan här bok som spänner över alla diskrimineringsgrunder och samtidigt är enkel att ta till sig. Jag tycker om vinkeln med kreativitet, eftersom den visar på ett lustfyllt sätt att skapa verklig skillnad för barn.
Maria Hulth, jämställdhetsexpert på utbildningsföretaget Jämställt.

Äntligen en praktiskt inriktad bok om normkritik som riktar sig specifikt till förskola. Det är i förskolan som det händer, det här det livslånga lärandet börjar. Det är viktig för oss är att arbeta med mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på. Att få en bok i handen hur vi kan arbeta med dessa frågor, känns väldigt bra.
Anette Bergmasth, förskolechef

Boken är tätt kopplad till förskolans arbete, både i teori och praktik. Den är lättförståelig och ger konkreta tips på hur man kan lyfta likabehandlingsarbetet i både barn- och personalgrupp.
Bloggen Barnkulturen

Boken Normkreativitet i förskolan är fantastisk, en av de bästa böckerna jag läst.
Johanna, läsare