Viktiga samtal med barn

Vill du veta mer om hur du kan bidra till barns hälsa? Ge barn kunskap och redskap för att själva tala om sina känslor och problem.

Föreläsningen ger kunskap om modellen Hela människan hjulet och hur du kan arbeta både förbyggande för att bidra till en bättre hälsa för alla barn och stöttande för barn som har olika typer av problem. Passar både för förskolan och skolans lägre åldrar.

Bygger delvis på Hela du - Viktiga samtal med barn (Studentlitteratur, 2022) av mig och Elisabeth Hagborg med bilder av Tove Hennix.