Kropp, känslor och relationer

Om sexualitet, samtycke och rättigheter för förskola och grundskolans tidiga år

Författare: Karin Salmson Johanna Ivarsson, Loui Larsson, Sofie Olovsson & R.M Ratesregn
Redaktör: Karin Salmson
Utgivningsår: 2024
ISBN: 9789144185743
Förlag: Studentlitteratur

Förlagets presentation:

Barn har rätt till hälsa, utveckling och kunskap. Förskola, fritidshem och grundskolan är viktiga platser för att ge en stabil grund för hälsa i nuet och framtiden. Med ökad förståelse för hur kropp, känslor och relationer påverkar identitet, sexualitetsutveckling och hälsa finns också en ökad vilja bland pedagoger att lära mer. 

Det finns ett behov att förstå hur kunskap kan översättas till en undervisning med barnen. Vilka aktiviteter och övningar kan ge stöd i att ge barn en positiv och bejakande kroppsuppfattning? Hur kan vi skapa förståelse för känslor och kroppsupplevelser? Hur kan vi bidra till relationer grundade i en självklar samtyckeskultur och förmåga att kommunicera? Hur kan vi skapa en medvetenhet om hur normer och förväntningar påverkar oss och vad kan vi göra för att varje barn ska känna trygghet i sin identitet? 

Kropp, känslor och relationer kan bidra till kunskapspåfyllnad för pedagoger och ökad resiliens och hälsa för alla barn. Boken ger kunskap om kroppen, sexualitetsutveckling, identitet, rättigheter, relationer och förebyggande arbete mot våld och övergrepp - baserat på både nationell och internationell forskning. Med konkreta tips och övningar att göra tillsammans med barnen i verksamheten blir det lätt att börja bidra till alla barns rätt till bästa möjliga hälsa. Det praktiska materialet är framtaget i Allmänna arvsfondsprojektet Expedition Hälsa tillsammans med både barn och pedagoger och de pedagogiska resurserna är utprövade för målgruppen och deras behov. 


Det här är en bok som ger enkla och användbara svar på frågor som kan upplevas som svåra och komplicerade. Sådant som rör de yngre barnens kropp, känslor och relationer och som påverkar hälsan både i nuet och framåt. Här får den vuxna stöd att arbeta med sexualitet, samtycke och rättigheter. Massor med fakta och kunskap, och massor med övningar och tips.

Jag är författare till boken, samt redaktör, men det är mina medförfattare som experterna och har gjort grovjobbet inom Allmänna arvsfonden-projektet Expedition hälsa.Sagt om boken:

"[E]tt välgrundat, genomarbetat och väl genomtänkt material. [...] Boken syftar till att hjälpa pedagoger att våga lyfta det komplexa ämnet barns sexualitet, att hjälpa barn kommunicera bättre och på så sätt skapa resiliens och trygghet att kunna sätta gränser gentemot andra. Briljant!"

Emma Moritz (ur recension i BTJ 10/24) Betyg 5/5