Att bryta mönster

- relationer, normer och barns rätt

Antologi.
Författare: Margareta Öhman, Ditte Dalum Christoffersen, Lisa Hellström, Anne Margrethe Larsen, Camilla Lindgren, Theres Normark, Kari Pape, Karin Salmson, Kristina Szönyi, Tuula Torro.

Redaktör: Margareta Öhman
Utgiven: 2017
Förlag: Lärarförlaget
ISBN: 9789188149176

Förlagets presentation:

I antologin Att bryta mönster relationer, normer och barns rätt lyfts olika aspekter i arbetet mot diskriminering och kränkningar i förskola och förskoleklass. Redaktören Margareta Öhman är psykolog och har tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv. Här har hon samlat praktiker och forskare från Sverige, Norge och Danmark för att ge en bild av hur mönster för samvaro byggs upp och hur normer för makt och mångfald kan analyseras och förändras.

Det sociala klimatet i en barngrupp är alltid vuxnas ansvar, konstaterar Margareta Öhman. Varje pedagog måste våga och kunna se det som sker i verksamheten det ingår i det pedagogiska uppdraget. Dessutom måste hen arbeta förebyggande och ha beredskap att möta varje kränkande handling med en insats.

Om vi inte möter barnen medvetet och guidar dem konsekvent kan kränkningar utvecklas till negativa sociala mönster. Mönster som måste brytas , som Margareta Öhman skriver. I den här boken delar hon och hennes medförfattare med sig av sina erfarenheter, tankar och konkreta verktyg på hur det kan gå till. 

Jag ville skapa ett konkret och tydligt bidrag så att den som läst kan göra skillnad direkt.

Det är så ofta vi fastnar i tanken och inte kommer in i handling. Jag ville ge läsaren av mitt kapitel både lättfattlig kunskap, motivering och en känsla av: det här kan jag göra annorlunda i morgon.

Innehåll
Perspektiv och mönster styr våra tankar
Margareta Öhman
Gränsen går när man slutar skratta
Lisa Hellström
De yngsta barnen empati och omtanke
Anne Margrethe Larsen
Att synliggöra och förändra normer
Karin Salmson
Att skapa en inkluderande förskola
Kristina Szönyi
Ibland är Bo också snäll
Ditte Dalum Christoffersen
Konkreta verktyg inga hyllvärmare
Theres Normark
Från utanförskap till gemenskap
Kari Pape
Fånga ögonblick skapa tanketid
Camilla Lindgren & Tuula Torro
Relationerna kommer alltid först
Margareta Öhman