Makalösa föräldrar

En bok med och om ensamstående familjer

Författare: Karin Salmson
Formgivare: Jenny Salmson
Utgiven: 2007
Förlag: Bokförlaget DN
ISBN: 9789175887357

Förlagets presentation:

De nya familjerna är här för att stanna. Ändå lever bilden av vad som är en "riktig" familj kvar och kommer till uttryck i allt från attityder till hur bostäder planeras. Det finns idag en allmän okunskap om vad det innebär att leva som ensamstående med barn. Samtidigt saknas det insikt om att ensamstående föräldrar inte är en speciell sorts förälder men att det däremot finns många delar av livet där det kan vara problematiskt att inte uppfylla kärnfamiljsnormen. Makalösa föräldrar -- en bok om och med ensamstående föräldrar bygger på nära möten med föräldrar runt om i landet som berättar om sina liv. Dessa berättelser sätts in i ett större sammanhang -- det samhälle vi alla delar.

Vi får inblick i så vitt skilda ämnen som föräldraskap, sociala nätverk, skilsmässa, ekonomi, jämställdhet och arbetsmarknad med hjälp av intervjuer med bland andra Ylva Elwin-Novak, Claes Borgström och Malin Alfvén. Här finns mängder av peppande tips och råd och fakta och bra adresser som kan vara till stöd, ge kraft och underlätta livet och vardagen för alla makalösa föräldrar. De personliga porträtten av föräldrar som delar med sig av sina liv och diskuterar viktiga frågor skapar igenkänning och gör boken till en vän att hålla i handen. Organisationen Sveriges Makalösa Föräldrar som i samverkan med Allmänna Arvsfonden är initiativtagare till boken vill inte bara nå ensamstående föräldrar, utan också sprida information till alla som i det privata eller professionellt kommer i kontakt med ensamstående -- det vill säga alla. Budskapet är: Det är dags att se och utveckla samhället så att det passar sina medborgare och inte föreställningen om dem. 


Karin Salmson, född 1975, är journalist och står bakom den uppmärksammade och banbrytande storsäljaren Uppdrag: Mamma samt uppföljaren Uppdrag: familj. Hon har länge varit aktiv i debatten kring föräldraskap och jämställdhet och tar med sig det engagemanget i Makalösa föräldrar - en bok om och med ensamstående föräldrar.

Jag ville skapa en koppling mellan det personliga och det strukturella för att ge kraft.

Det är så lätt att tro att dina förutsättningar och ditt liv som ensamstående förälder beror på dina egna val och ansträngningar. Och det stämmer så klart, men bara till en viss del. För det finns förutsättningar i samhället som straffar den som går utanför kärnfamiljsnormen. Att se det ger kraft och självförståelse som är viktig för hur du känner inför ditt eget föräldraskap.

Jag reste runt i Sverige och träffade en massa olika föräldrar, och de berättade gripande och intressanta berättelser om sitt föräldraskap - historier som många kan känna igen sig i. Men jag såg också att det fanns teman i berättelserna som kunde kopplas till en samhällsnivå, och jag ville synliggöra hur samhället byggde på en viss norm och varvade därför  de personliga berättelserna med belysande intervjuer med människor som Ylva Elwin-Novak, dåvarande Jämo Claes Borgström och Malin Alfvén.