Med samma möjligheter och på lika villkor

- Normkreativ guide för förskolan

Författare: Karin Salmson 
Utgivningsår: 2023
ISBN: 9789127464643
Förlag: Natur & Kultur

Förlagets presentation:

Boken guidar dig genom de sju diskrimineringsgrunderna och ger förslag på aktiviteter och åtgärder för att ge alla barn fler möjligheter. Frågor för reflektion och diskussion finns genomgående som stöd för att utveckla ett normkreativt förhållningssätt och skapa en samsyn på den egna förskolan. Boken är dessutom ett stöd i att göra planen mot kränkande behandling levande i vardagen. 

Jag har arbetat med och skrivit om normkritik och normkreativitet på olika sätt och i olika former i nära 20 år. Normkreativitet i förskolan var en succé som sålt i obegripliga mängder och skapat förändring ute i samhället, men det var dags att fylla på mer mer och fördjupad kunskap - därför skrev jag Med samma möjligheter och på lika villkor. Tanken är att den ska kunna läsas för den som är ny in i ämnet, liksom att den ska kunna ge något mer till den som redan läst mina tidigare böcker eller helt enkelt redan arbetar med normkritik.

Barn i förskolan har rätt att med samma möjligheter och på lika villkor leka, lära och utvecklas utan att begränsas av föreställningar och normer. Alla som arbetar i förskolan ska arbeta aktivt, främjande och förebyggande mot kränkningar och diskriminering och det normkreativa arbetet är ett utmärkt svar på frågan: Hur gör vi det?


För att få gratis bonusmaterial går du till förlagets sida.


Röster om boken:

"Boken har ett enkelt och rakt upplägg och den ger en god bas för reflektioner över pedagogens egna förhållningssätt gentemot rådande normer och passar bra för blivande förskollärare men kan även användas i det etablerade arbetslaget som vill utmana normerna."
Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 1, 2024