Normkreativitet i förskolan

En föreläsning om normkritik och om vägar till likabehandling!

I den här föreläsningen ges grunderna till normkritik och tips och råd kring hur ni kan ta steget till skapa förändring genom normkreativitet.

Föreläsningen bygger på boken Normkreativitet i förskolan och kan ta upp teman som:

  • Genusnormer och könsnormer
  • Etnicitetsnormer och inkludering
  • Åldersnormer och självkänsla
  • Funkisnormer och kroppsnormer

Den kan också kombineras med Normkreativa lässtunder. Läsningen på förskolan är ett enkelt och roligt första steg för att jobba mer normmedvetet!