Social hållbarhet

Vad innebär social hållbarhet och hur hänger det ihop med normkritik? 

Vad är och krävs för social hållbarhet?  Föreläsningen binder samman social hållbarhet och normkritik och ger nycklar till hur du kan skapa positiv förändring genom normkreativitet.

Passar inom alla grupper* som vill arbeta utifrån idén om alla människors lika värde och övertygelsen om att gruppen mår bättre om alla får känna att de är okej som de är.

* Till exempel förskola, skola, myndigheter, arbetsgrupper inom olika företag.