Att välja bilderböcker

- normkritisk analys

Författare: Karin Salmson 
Utgivningsår: 2021
ISBN: 9789127460713
Förlag: Natur & Kultur

Förlagets presentation:

Bilderboken kan hjälpa till att utmana stereotypa föreställningar om hur vi ska leva och vara, och på sikt bidra till att förändra de normer som skapar problem för oss. Men det gäller att göra ett medvetet urval. Den här boken uppmuntrar dig som pedagog att ta en titt i förskolans bokhylla. Vilka normer och förväntningar förmedlar böckerna som ni läser för barnen?

Boken ger dig grundläggande kunskaper om normkritik och normkritisk analys. Du får en ökad medvetenhet om de normer som finns och råd om hur du utmanar dem på ett normkreativt sätt. I slutet av boken finns mallar att använda som redskap när du gör en normkritisk analys av ett bokutbud eller en enskild bok


I den här boken har jag samlat min och andras kunskaper om barnlitteratur i relation till normer, arbete med likabehandling och diskriminering. Boken springer bland annat ur mina föreläsningar för blivande förläggare, illustratörer, föräldrar och pedagoger  och ger enkel och grundläggande kunskap samt handfasta råd och tips om hur den som vill kan välja och arbeta med bilderböcker.


Röster om boken:

"Karin Salmson var tidigt ute med att skriva, prata och tillämpa normkritik och normkreativitet i barnlitteraturen, och har i högsta grad varit med och format förståelsen av begreppen och hur de kan omsättas i praktiken. I bokens slutord påpekar författaren själv att kunskapen hon presenterar här på inget sätt är ny. Den stora förtjänsten med Att välja bilderböcker ligger istället i hur Salmson på ett överskådligt och pedagogiskt vis presenterar denna kunskap - utan att ta till onödiga förenklingar. Tvärtom blir boken en påminnelse om hur viktigt det är att förankra en normkreativ praktik i "hårda" frågor som diskriminering. Till detta hör en förtjänstfull genomgång av vilka begrepp Salmson använder och varför: en ordlista som i sig blir ett bra exempel på en av bokens huvudpoänger, nämligen att språket är med och formar vår verklighet och våra handlingar. Det är i tron på språket och litteraturens betydelse och förändringskraft som boken verkligen tillför något nytt. Kanske är det för att Salmson själv är skönlitterär författare som Att välja bilderböcker aldrig blir instrumentell i sin syn på bilderbokens potential och relevans. Budskapet är att bredda, addera och inkludera snarare än att välja bort eller begränsa. För den som längtar efter att sätta igång och göra är det här en konkret handbok som står bra på egna ben, men som också väcker lusten att lära mer. Och framför allt: att läsa mer - själv och tillsammans med barn."
Eva Gustafsson, författare till Rätten till din berättelse och projektledare för den normkreativa satsningen Brytiga Böcker .


"En bok som alla förskolor kan ha nytta av! Jag gillar verkligen att normerna är i fokus och att boken visar hur viktigt det är att arbeta med normkritik. Det finns praktiska tips och analysförslag, men det allra bästa är hur enkelt boken förmedlar vikten av mångfald när det gäller text och bilder för barn i förskolan."
David Flato, jämställdhetsexpert på Jämställt.


"Att läsa Att välja bilderböcker för mig som barn- och ungdomsbibliotekarie gav inspiration, uppdatering och pepp. Jag uppskattar att boken var så lättillgänglig. Att mallarna ger mig verktyg att tänka vidare med.

Boken bygger på existerande kunskap, men knyter samman och fördjupar, den fyller på och sammanfattar. Det gillar jag mycket.

Jag gillar också hur boken beskriver det där med speglar och fönster, något som vi ofta prata om på bibliotek men här blev det än mer konkret för mig. Hur viktigt det är med fönster som visar andra normer för de barn som ofta hittar spegling, jag hade inte tänkt på det ur det perspektivet tidigare!

Boken ger konkret pepp i arbetet med bilderböcker på förskola och utvecklar den normkritiska blicken."

Paula Högström, "Prickiga Paula", barn- och ungdomsbibliotekarie