Hela du!

- Viktiga samtal med barn

Författare: Karin Salmson 
Utgivningsår: 2022
ISBN: 9789144158792
Förlag: Studentlitteratur

Förlagets presentation:

Hela du - Viktiga samtal med barn är boken för dig som vill göra skillnad i barns liv. Den innehåller både grundläggande kunskap om barn och psykosocial hälsa och en del att läsa tillsammans med barn. Du som läser får den teoretiska bas du behöver samt ett handfast verktyg för att direkt påbörja ett praktiskt arbete
för barns hälsa.


Boken bygger på forskning och beprövad erfarenhet, och utgår från metoden Hela människan-hjulet. Hjulet är en pedagogisk modell för att ge barn möjlighet att prata om sina liv, utforska olika delar av det och be om den hjälp de har rätt till för att må bra. Hela du handlar om känslor, självkänsla, kroppen, tankar, vilja, relationer och rättigheter.


För alla människor har rättigheter och rätt att känna till dem. Rättigheter som till exempel handlar om hälsa och trygghet. Samtidigt får alla människor problem, och kan behöva hjälp att lösa dem. Den här boken vänder sig till dig som arbetar med barn och vill förmedla kunskap och verktyg till dem så att de kan förstå sig själva, sina liv och vägar till en bättre hälsa.


Den här boken bygger på ett tioårigt samtal med min medförfattare Elisabeth Hagborg som jag gjort Hela människan hjulet med, en bok som bygger på hennes modell för att förstå sig själv och skapa egenmakt över sin hälsa och sitt liv. Kunskaper som barn också bör få ta del av! 

Den här boken riktar sig till pedagoger som arbetar med de äldre barnen i förskolan och de yngre barnen i skolan och ger grundkunskaper samt framförallt en del som ska läsas tillsammans med barnen. Bilderna är skapade av Tove Hennix och boken är utgiven av Studentlitteratur.